Ochrana osobních údajů GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

Naše společnost považuje Vaše osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládá. Níže Vám objasníme, jak k ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Martin Nesnídal, IČ: ,

se sídlem:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

kontakt na osobu, která řeší připomínky k GDPR Martin Nesnídal, tel. 737487921, e-mail:

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: vyřízení objednávky/registrace/zprostředkování nákupu a prodeje, vyřízení reklamace a zodpovězení vašich dotazů.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby na míru.

Jméno, příjmení ● Adresa pro zasílání objednaného zboží ● Fakturační adresa/sídlo/trvalé bydliště ● Telefonní číslo ● E-mailová adresa ● IP adresa vzdáleného zařízení ● Historie nákupů/Historie podání ● Další …. RČ, ČÚ apod.

Cookies

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom byli schopni identifikovat Vaši session (sezení) na našich webových stránkách. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Neukládají ani Vaši IP adresu. Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné naše stránky využívat. Soubory cookies pro on-line reklamu Naše společnost shromažďuje informace o vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem re-marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy našich stránek. Věříme, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům. Google Analytics Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny v zabezpečené databázi pod silnými hesly! Nejlepší obsah a služby Vám nabídneme pouze tehdy, pokud používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je ● plnění obchodní/zprostředkovatelské smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, ● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, ● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je ● vyřízení Vaší objednávky/registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem/zprostředkovatelem; při objednávce/registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky/poskytnutí zprostředkovatelských služeb (jméno a adresa, kontakt, rodné číslo případně číslo účtu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, ● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází/dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky/registrace z internetového objednávkového/registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.