INVESTICE

Zdokonalování a prohlubování informací o tomto finančním segmentu, to byl důvod, proč jsem v listopadu roku 2011, podepsal mandátní smlouvu a začal pracovat ve světě financí.
V posledních 3 letech, investuji se svými klienty pravidelně 10-15 mil Kč ročně. Celkový objem prostředků se tedy blíží stovce milionů korun.

Variant, kam investovat své finanční prostředky je mnoho. V poslední době nejraději využívám realitní fondy se zhodnocením kolem 5%. Dále smíšené fondy, které investují do akcií a dluhopisů v Evropě, USA i Asii v různých měnách s cílem od 5% do 9%.


Finance a reality Martin Nesnídal - investice

Jsem schopen s klienty investovat také do alternativních investic, jako je víno, zlato, diamanty, pozemky, developerské projekty. Můžeme také investovat sektorově do IT, módy, zdraví, průmyslu, komodit, ropy a to globálně po celém světě.


FINANCE A REALITY - INVESTICE - Investiční trojúhelník

Vždy záleží na 3 zásadních faktorech – RIZIKO, LIKVIDITA a VÝNOS tzv. INVESTIČNÍ TROJÚHELNÍK. Ten si spolu vždy projdeme, vyplníme spolu investiční dotazník a na základě finančního plánu vybereme tu správnou investici. S přihlédnutím k cílům a finančním možnostem, se domluvíme na pravidelné nebo jednorázové investici a zvolíme buďto konzervativní, vyváženou, růstovou nebo dynamickou strategii.

Mým cílem není klientům vybírat jednotlivé akcie a spekulovat na růst či pokles daného aktiva. Mým cílem je společně investovat dle jejich cílů a snů, které jim následně zajistí klid a pohodu.

Mojí prací je vytvořit dostatečnou finanční rezervu a investovat ve střednědobém horizontu tak, aby vynaložené prostředky pokryly inflaci a ještě vytvořily zisk. V dlouhodobých horizontech nad 10 let, dosahujeme zhodnocení přes 7%.

Svět investic může na první pohled vypadat strašidelně a řada lidí se ho bojí. Se svými klienty jsme po prvních investicích strach překonali a ve světě řízených investic se jim začalo líbit. Dnes jim fondy vydělávají zajímavé peníze, které jim následně dávají pocit bezpečí a jistoty.

INVESTICE – VAŠE PENÍZE MAJÍ PRACOVAT PRO VÁS A NE PRO KORPORACE A BANKOVNÍ DOMY.